Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ Γιαννιτσών Έγκριση προγράμματος Erasmus+

Η Διευθύντρια  και ο Σύλλογος Διδασκόντων του ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ Γιαννιτσών είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την έγκριση Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ για το έτος 2022, Δράση ΚΑ1 - Μαθησιακή Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού του Τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τίτλο «Βήματα ευθυγραμμισμένα με την Ευρώπη»

και κωδικό αριθμό 2022-1-EL01-KA122-VET-000078863.

Η κινητικότητα  θα υλοποιηθεί το Σχολικό Έτος 2022-2023 στο Τορίνο της Ιταλίας και θα λάβουν μέρος 16 μαθητές των Τομέων Μηχανολογίας, Πληροφορικής, Οικονομίας Διοίκησης, Νοσηλευτικής και Γεωπονίας για παρακολούθηση εργασίας σε επιχειρήσεις για 16 ημέρες. 

Το σχολείο μας υιοθετεί εδώ και οκτώ χρόνια Ευρωπαϊκές Δράσεις και επιδιώκει να παρέχει τα βέλτιστα αποτελέσματα για την μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία και αποκατάσταση των μαθητών μας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την Ελλάδα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

                                                                                                                                Η Διευθύντρια

 

                                                                                                Καρύπη Μαρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου