Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

              
Σας καλούμε να συμμετέχετε σε
τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022),, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00΄, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση ή μη εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας στην Έδεσσα, επί της οδού Καραολή (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
  2. Αποδοχή δωρεάς ποσού έως τριάντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (37.488,00€) από την εταιρεία «Trans Adriatic Pipeline AG» με το διακριτικό τίτλο «TAP AG»,  για την προμήθεια ενός (1) νέου μίνι εκσκαφέα με τις διαδικασίες του άρθρου 3α του νόμου 4182/2013.
  3. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

5.      Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Γ’ κατανομή). (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

6.         Διοικητική αποβολή από κοινόχρηστη έκταση στο Ο.Τ.  70 του οικισμού Άρνισσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

7.         Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στο αγρόκτημα Καρυδιάς (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

8.         Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης που βρίσκεται στον οικισμό Κερασιάς της Δημοτικής Κοινότητας Καρυδιάς στην εταιρεία NEA STAR FRUIT  για την εγκατάσταση διαλογητηρίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).  

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

9.         Λήψη απόφασης σχετικά με  την κατ΄ εξαίρεση τοποθέτηση παραγωγών πωλητών στις λαϊκές αγορές του Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

10.          Λήψη απόφασης για κοπή δύο δένδρων στην Έδεσσα, επί της οδού Νικομηδείας 14 (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

11.          Παραχώρηση αίθουσας του Νηπιαγωγείου Άρνισσας στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς  )

12.          Έγκριση της αριθμ. 50/2022 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Ανανέωση ή μη συμβάσεων εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).

13.          Γνωμοδότηση για ίδρυση νέας ενορίας στην πόλη της Έδεσσας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

14.          Ανακοίνωση απόφασης που ελήφθη σε δια περιφοράς συνεδρίαση (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

15.          Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 1ης έως 5ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

Καλούνται τα μέλη να ενημερώσουν έως την Τρίτη 13.9.2022 και ώρα 14:00΄ τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση.

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

 

 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου