Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟ, ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ) ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

 Αφορά τις Τοπικές Κοινότητες Αθύρων και Δυτικού του Δήμου Πέλλας, οι δημότες των οποίων οι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ έχουν υποστεί ζημιές από την θεομηνία της 23ης Ιουνίου 2022 (ανεμοστρόβιλο, χαλαζόπτωση), μπορούν να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης ζημιάς, στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, έως την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας (Νομαρχία), Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, γραφείο 323, 3ος όροφος. Υπεύθυνοι παραλαβής των αιτήσεων είναι οι Καφετζής Κωνσταντίνος και Αδραμιτιανός Βασίλης, με τηλέφωνα επικοινωνίας 2381351256 και 2381351202 αντίστοιχα.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας θα προβεί στη σύσταση Επιτροπής Κρατικής Αρωγής (Ν. 4797/21 ΦΕΚ 66 Α/23-4-2021), όπου θα πραγματοποιήσει αυτοψίες στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τα καιρικά φαινόμενα της 23ης Ιουνίου 2022 (ανεμοστρόβιλος χαλάζι).

 

Όσοι υποβάλλουν αιτήσεις δήλωσης ζημίας, θα πρέπει να έχουν απαραίτητα μαζί τους την προεκτυπωμένη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (διατίθεται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Πέλλας) καθώς και:

1. Σύντομο ιστορικό του Συμβάντος,

2. Άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες (άδεια/γνωστοποίηση λειτουργίας, ΓΕΜΗ, Βεβαίωση Μητρώου Αγροτών Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κ.λπ.),

3. Φορολογικές Δηλώσεις επιχείρησης (Ε1 και Ε3 προηγούμενου έτους θεομηνίας), Δηλώσεις Φ.Π.Α. (έτους θεομηνίας),

4. Απογραφή προηγούμενου έτους (όπου είναι υποχρεωτική),

5. Αναλυτική κατάσταση ζημιών με αξία και αντιστοίχιση σε φωτογραφίες και παραστατικά,

6. Φωτογραφίες,

7. Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπά παραστατικά (σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές),

8. Κατάσταση κατεστραμμένου μηχανολογικού εξοπλισμού με αποσβέσεις,

9. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί μη ασφάλισης της μονάδας,

10. ΚΑΔ λειτουργίας της επιχείρησης,

11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου και αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας (σε περίπτωση ζημιών σε αυτοκίνητο επαγγελματικής χρήσης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου