Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.): Τι ισχύει για τους μαθητές της Α' Γυμνασίου και Α' Λυκείου

Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ και Δ’ Τάξη του Δημοτικού καθώς και στην Α΄ Τάξη του Γυμνασίου και στην Α΄ Τάξη του Λυκείου.

Το Ατομικό Δελτίο έχει τριετή ισχύ για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμια

Εκπαίδευσης για δε το Νηπιαγωγείο ισχύει για όλη τη διάρκεια της φοίτησης των νηπίων σε αυτό και πρέπει να κατατεθεί στη σχολική μονάδα ως το τέλος Σεπτεμβρίου .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου