Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

Πρώτη συνάντηση του έργου «SINCE-AFC» στο πλαίσιο του INTERREG EUROPE με θέμα την κυκλική οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της αγροτοδιατροφής


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή συνάντηση στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του έργου 
INTERREG EUROPE «SinCE-AFC», στην οποία συμμετείχαν όλοι οι εταίροι.

Η πρώτη φάση του έργου ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2022 και είχε διάρκεια 3 χρόνια, ενώ η δεύτερη θα διαρκέσει ένα χρόνο και αφορά στην υλοποίηση και την παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης του κάθε εταίρου.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε περιληπτικά η πρόοδος του έργου από κάθε εταίρο και στη συνέχεια έγινε συζήτηση για την επικοινωνία και τη διάδοσή του. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε τις μέχρι τώρα δράσεις του σχετικά με την δημιουργία του Μηχανισμού Οριζόντιας Υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην κυκλική

οικονομία. Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., ως εταίρος επικεφαλής του έργου, ενημέρωσε το εταιρικό σχήμα σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν την ιστοσελίδα, ενώ παρουσιάστηκε και το δεύτερο βίντεο του «SinCE-AFC», το οποίο περιέχει αφήγηση σημαντικών επισημάνσεων του έργου. Τέλος συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση του έργου «SinCE-AFC», καθώς και ο προγραμματισμός της επόμενης συνάντησης, ενώ υπήρξε χώρος και για ελεύθερη συζήτηση για διάφορα θέματα διαχείρισης του έργου

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα του έργου «SinCE-AFC»στον εξής σύνδεσμο: https://www.interregeurope.eu/since-afc.

Επίσης, όσοι επιθυμούν μπορούν να εγγραφούν στο newsletter του «SinCE-AFC»προκειμένου να λαμβάνουν ενημέρωση για τις δράσεις του έργου στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου