Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

                      Σας καλούμε να συμμετέχετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), σήμερα Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 κατά το διάστημα από ώρα 16.00΄ έως 17.00΄για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον του θέματος της συνεδρίασης (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
  2. 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να ολοκληρωθούν ενέργειες του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών ως την 25.10.2022, βάσει του με αριθμ. πρωτ. 13499/19.10.22 εγγράφου του ΥΠΕΣ.

 

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου