Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Σκύδρας.

Ο Δήμος Σκύδρας (Φορέας Εκπόνησης) εκπονεί Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο πλαίσιο του Ν. 4819/2021, με βάση τις «Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση  που καθορίστηκαν με την ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/19.11.2021 Απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ Β’ 5553/ 30.11.2021). Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Σημειώνεται πως περιοχή παρέμβασης αποτελεί ολόκληρη η περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σκύδρας.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν στην εξασφάλιση προσβασιμότητας στους υπαίθριους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους και στην εξασφάλιση προσβασιμότητας στα δημόσια κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρήσεις. Τέλος, στις παρεμβάσεις προτείνεται η κατασκευή ραμπών, ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στα σημεία εισόδων των κοινωφελών κτιρίων. Οι προτεινόμενες διαδρομές και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις φαίνονται στο παρακάτω χάρτη: https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1XLemJ2fvD4ervBhw0e0SMr0tSCikPbo&usp=sharing

Σας καλούμε να λάβετε μέρος στη διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 10/11/2022, με απόψεις επί των προτεινόμενων παρεμβάσεων που έγιναν στις ως άνω διαδρομές, με στόχο την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στις σημαντικότερες κοινόχρηστες – κοινωφελείς χρήσεις, σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Σκύδρας.

Πληροφορίες: Αθανάσιος Λιάμπας, Γρηγόριος Σιδηρόπουλος , Μαρία Χαλκοπούλου, Τηλ.: 2381351851-53-63 / Εmail: liampass@skydra.gov.gr, sidiropoulosg@skydra.gov.gr, chalkopouloum@skydra.gov.gr

Αποστολή απόψεων και προτάσεων στο email: d_skydras@skydra.gov.gr

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου