Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ενίσχυση του ρόλου του Δήμου Έδεσσας προς την ενεργειακή βιωσιμότητα

 Ο Δήμος Έδεσσας αποτελεί τον δεύτερο δήμο της Ελλάδας που κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία European City Facility (EUCF) του προγράμματος Horizon 2020. Στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του European City Facility  ο Δήμος Έδεσσας ήταν ένας από τους 166 δήμους που κατέθεσαν προτάσεις για την επιχορήγησή τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης της Πρωτοβουλίας ενέκρινε 69 από αυτές, ανάμεσά τους και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής του Δήμου Έδεσσας για την κατάρτιση ενός Επενδυτικού Σχεδίου για την ενίσχυση της πορείας του προς την ενεργειακή βιωσιμότητα.

Στόχος της πρωτοβουλίας EUCF είναι

να διευκολύνει μέσω επιχορήγησης, παροχής τεχνικής βοήθειας και δικτύωσης τις πόλεις, ώστε να καταρτίσουν βιώσιμα επενδυτικά σχέδια και να αναζητηθούν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία στον τομέα της αειφόρου ενέργειας και της ενεργειακής αναβάθμισης.

Το επενδυτικό σχέδιο για την «Ενίσχυση της πορείας του Δήμου Έδεσσας προς την ενεργειακή βιωσιμότητα» στοχεύει στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και των ΑΠΕ μέσω ενός μίγματος οικονομικά αποδοτικών έργων. Στόχος είναι να κινητοποιηθούν επενδύσεις για δημοτικά κτίρια και σχολεία, επιχειρήσεις και κατοικίες που κατασκευάστηκαν πριν από το 2000, την εγκατάσταση ΑΠΕ μέσω ενεργειακή κοινότητας, την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για την επεξεργασία λυμάτων και την άρδευση, την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας για τα νοικοκυριά.

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις από την μελλοντική υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας 34,3 GWh/έτος και η αντίστοιχη μείωση co2 κατά 24.191  tn/έτος.

Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνει την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11π.μ. στο Δημαρχείο Έδεσσας την 1η Συνάντηση Εργασίας για την συμμετοχική κατάρτιση του Επενδυτικού Σχεδίου «Ενίσχυση της πορείας του Δήμου Έδεσσας προς την ενεργειακή βιωσιμότητα». Η συνάντηση εργασίας είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες, φορείς και εμπλεκόμενους στον Δήμο Έδεσσας και την ευρύτερη περιοχή με σκοπό την καταγραφή των ενεργειακών  προβλημάτων, των αναγκών, αλλά και την διαβούλευση των προτεραιοτήτων σχετικά με την ανακαίνιση κτιρίων και την βιώσιμη κινητικότητα που θα τροφοδοτήσουν τον σχεδιασμό ενός συμπαγούς Επενδυτικού Σχεδίου για την προσέλκυση οικονομικά και κοινωνικά επωφελών και βιώσιμων επενδύσεων για την ολοκληρωμένη ενεργειακή βιωσιμότητα του Δήμου.

 

Στον επόμενο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της συνάντησης

http://project4.quickconnect.to/d/s/qbsvE7wC7AjqaOlxCOQ1eghclNxX8T8A/aORa1hOS6re1iUZCShhCoxKIyzt9v759-07PAN6g-4gk

ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες της και να συμμετέχετε στην συζήτηση στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUrc-2pqTwuH9VOv2PcuDFLFZFotk46IzvB

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου