Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022

ΓΕΕΘΑ: Ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες-επιλαχόντες ΕΠ.ΟΠ

 Οι πίνακες επιτυχόντων - επιλαχόντων ΕΠ.ΟΠ. στον Στρατό Ξηράς, στο Πολεμικό Ναυτικό, στην Πολεμική Αεροπορία και στο Κοινό Νομικό Σώμα, αναρτήθηκαν, όπως ανακοίνωσε σήμερα, το ΓΕΕΘΑ. 
   Αναλυτικότερα, οι πίνακες αναρτήθηκαν στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  
   -Για τον Στρατό Ξηράς: www.army.gr 
   -Για το Πολεμικό Ναυτικό: www.hellenicnavy.gr  
  
 - Για την Πολεμική Αεροπορία: www.haf.gr 
   - Για το Κοινό Νομικό Σώμα: www.stratologia.gr  
   Σημειώνεται ότι οι απορριπτέοι υποψήφιοι ενημερώνονται για τον λόγο απόρριψής τους με αποκλειστικά δική τους ευθύνη από τις σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  
   - Για τον Στρατό Ξηράς: https://epop.army.gr/  
   - Για το Πολεμικό Ναυτικό: https://epop.hellenicnavy.gr/  
   - Για την Πολεμική Αεροπορία: https://epop.haf.gr/
   - Για το Κοινό Νομικό Σώμα: https://epopnom.army.gr/  
   Τέλος, οι επιτυχόντες ΕΠ.ΟΠ θα ενημερωθούν για τις ημερομηνίες που θα κληθούν για κατάταξη με νεότερη ανακοίνωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου