Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου... στα κρυφά ..

 Διαλείψεις άρχισε να παθαίνει το διοικητικό συμβούλιο της διοίκησης των Λουτρών Αλμωπίας ,καθώς έχει επιλεκτική μνήμη .Άλλοτε μας καλεί στην συνεδρίαση και άλλοτε όχι .

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης στα γραφεία της επιχείρησης, την 17 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

  • Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2022
  • Έκτακτος Προγραμματισμός Πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με δίμηνη σύμβαση
  • 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022
  • Εξέταση ενημέρωσης - δήλωσης αρ. πρωτ. 1305/05.10.2022 της Κ/Ξ Τζηντζιφύλλης-Σπυριάδης περί μίσθωσης ακινήτου
  • Ενημέρωση από τον πρόεδρο για θέματα της Λουτρόπολης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου