Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

«Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης και Υπολογισμός Σύνταξης» Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έδεσσας – Αλμωπίας

 Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έδεσσας – Αλμωπίας και το Δήμο Αλμωπίας διοργανώνουν την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 – 21:00  εκδήλωση νομικής πληροφόρησης, με θέμα

«Το Εργατικό Δίκαιο υπό το πρίσμα του Ν. 4808/21», 18:00-19:30

«Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης και Υπολογισμός Σύνταξης», 19:30-21:00

                              (Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο, Αριδαία)

 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων από εξειδικευμένους νομικούς συνεργάτες του ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. αναφορικά με θέματα: α)εργατικού δικαίου όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις και β) δικαίου κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή προς το κοινό και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και διέπονται από τον «Κώδικα Δεοντολογίας στην παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας», καθώς και τις διατάξεις που αφορούν στη διαχείριση προσωπικών δεδομένων. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

Α) Στο Περιφερειακό ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. Κ. Μακεδονίας, Σ. Πέτρουλα 5,Τ.Κ. 59132, Βέροια, τηλ.: 23310 75673& 23310 24424, e-mail: centralmacedonia@reg.inegsee.gr,  Site: www.inegsee.gr, πρόσωπα επικοινωνίας: Μπαρμπαρούση Στέλλα, Φουτσιτζόγλου Κορνηλία, Δημητριάδου Θωμαή,  ΚΑΙ

Β) Στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έδεσσας & Αλμωπίας, Φλωρίνης 4, Έδεσσα, τηλ. 23810 23439, e-mail: ergkedes@otenet.gr, Πρόσωπα επικοινωνίας: Γκοτζαμάνης Νίκος και Τόπκας Χρήστος

 

Η παρούσα πρωτοβουλία οργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων & Ανέργων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945.

ΕΣΠΑ - "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" https://empedu.gov.gr

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

 

 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου