Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

      
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκπολιτιστικού Ομίλου Γιαννιτσών, που εδρεύει στα Γιαννιτσά (πλατεία 14ης Σεπτεμβρίου) και εκπροσωπείται νόμιμα με την επωνυμία ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ «Η ΠΕΛΛΑ
», προσκαλεί όλα τα μέλη του να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί την Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12.00 μμ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Πέλλας (ΔH.K.Ε.Π.Α.Π) για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχείρισης από    17-02-2019 έως 2-12-2022.

3. Εκλογές για την ανάδειξη επτά (7) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τριών (3) μελών  της εξελεγκτικής επιτροπής.

          Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται χωρίς νέα πρόσκληση ύστερα από 1 ώρα στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της ημερήσια διάταξης.

           Χρόνος έναρξης των αρχαιρεσιών ορίζεται η 13.00 και χρόνος λήξης η 15.00.

           Υποβολή υποψηφιοτήτων θα κατατίθενται στην έδρα του Ομίλου,    (πλατεία 14ης Σεπτεμβρίου), από Δευτέρα, 28-12-2022 έως και Τετάρτη, 30-12-2022 κατά τις ώρες 19.00 – 21.00.

          Η  παρούσα , από  τη  δημοσίευση  της  στον  έντυπο  και  ηλεκτρονικό  Τύπο , επέχει  θέση  κοινοποίησης  προς  τα  μέλη.

                                      

                                                          Γιαννιτσά, 12-11-2022

                                                                                                                                                                                                                                   

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

               Ο Πρόεδρος                                                                Η  Γραμματέας

 

                        Γεώργιος Δόντσιος                                                                    Αμαλία Τσιβρανίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου