Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022

Ενημέρωση προς πωλητές υπαίθριου εμπορίου Π.Ε. Πέλλας

 

 

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Ε. Πέλλας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1.γ του άρθρου 92  «Μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή του ν. 4849/2021 περί υπαίθριου εμπορίου – Τροποποίηση άρθρου 66 ν.4849/2021»  του ν. 4982/22 (Α’ 195) υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν έως τις 30.11.2022, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17 του ν.4849/2021.

 Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά

.

Κατόπιν τούτου και επειδή έως την 30η Νοεμβρίου 2022 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες ανανέωσης των εν λόγω αδειών, παρακαλούνται όπως οι ενδιαφερόμενοι πωλητές των οποίων η άδεια έχει λήξει, να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας προκειμένου να
προβούν στην ανανέωση της άδειάς τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ανανέωσης.

 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας :23813-51315, 23813-51342, 23813-51351, 23813-51352, 23813-51368

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου