Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022

Διαδικτυακή συνάντηση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για την Κοινωνική Καινοτομία στη μακροχρόνια φροντίδα ηλικιωμένων


Καλές πρακτικές και πιλοτικά έργα που εντάσσονται στο Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εφαρμογή της Κοινωνικής Καινοτομίας στη μακροχρόνια φροντίδα των ηλικιωμένων παρουσιάστηκαν σε 
διαδικτυακή συνάντηση που διοργάνωσε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.Στη συνάντηση, η οποία έγινε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κεντρικής Μακεδονίας, συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Μελίνα Δερμεντζοπούλου, στελέχη δημόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και των δήμων της περιοχής, εκπρόσωποι της 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και εκπρόσωποι του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ/ Ζωντανό Εργαστήριο «Thessaloniki Active & Healthy Ageing Living Lab».Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συνεχίστηκε η διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο οποίο μεταξύ των άλλων προτείνεται η ενίσχυση – διεύρυνση δράσεων που ήδη υλοποιούνται από την Περιφέρεια και τους Δήμους, όπως το «Κλικ Ζωής», «Βοήθεια στο Σπίτι», η εκπαίδευση προσωπικού των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), η υποστήριξη υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων Κέντρων Φροντίδας, αλλά και νέες καινοτόμες δράσεις, όπως η εκπαίδευση και τα μέτρα «ανάπαυλας» άτυπων φροντιστών ηλικιωμένων, η οργάνωση φόρουμ σχετικά με την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας για τη φροντίδα ηλικιωμένων και η οργάνωση «Σημείου Εξόδου – Συντονισμού κοινωνικών υπηρεσιών» στα νοσοκομεία για τους ηλικιωμένους ασθενείς, που δεν έχουν οικογενειακή και οικονομική υποστήριξη. Τα κύρια ζητήματα που απασχόλησαν τους συμμετέχοντες ήταν ο προγραμματισμός των προτεινόμενων δράσεων, μια διαδικασία που προϋποθέτει τη συνεργασία και το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και την ίδρυση νέων Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, λόγω των αυξανόμενων αναγκών φροντίδας σε τοπικό επίπεδο.κού έργου «Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in ADRION Regions-SI4CARE» του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «Interreg ADRION 2014-2020», όπου το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου