Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ EKTAKTH ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Καλείστε να συμμετέχετε στην έκτακτη διαδικτυακή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 01-11-2022 και ώρα 13:00μ.μ σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022 και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, του άρθρου 102 του Ν.4876/202 και του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για τη λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 «Κατακύρωση ή μη της σύμβασης αναδόχου που επιλέχθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Αλμωπίας που οδηγεί στο χιονοδρομικό κέντρο Βόρας – Καϊμάκτσαλαν από την κοινότητα Σαρακηνών».

Το επείγον της συνεδρίασης δικαιολογείται διότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία της οδού λόγω καθιζήσεων του δρόμου και είναι επιτακτική η ανάγκη αποκατάστασης των υπό καθίζηση τμημάτων της, σύμφωνα με την αρ. 2501/1/467-δ’/2-11-2021 Απόφαση Προσωρινής Διακοπής Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας (ΑΔΑ: 6ΞΞ146ΜΤΛΒ-Ο3Ζ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου