Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων γεννημένων το 2005

  Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Έδεσσας και Άρνισσας ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2026 (γεννημένοι το έτος 2005 ), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 (από 02 Ιανουαρίου 2023 έως και 31 Μαρ 2023) σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) , για τους διαμένοντες στην Ελλάδα ή Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

 

Κατά την προσέλευσή τους θα πρέπει να προσκομίσουν:

 Απαραίτητα ,πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

·        Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου .

  • Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από  την αρμόδια ΔΟΥ.
  • Βεβαίωσης ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka. gr(εκδίδετε και από τα ΚΕΠ)
  • Ιατρικών γνωματεύσεων ή βεβαιώσεων, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση για όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

·         Κινητό Τηλέφωνο

 

·         Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E-mail),

προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συνέπειες από τη μη ενημέρωση (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αδυναμία εύρεσης από τις Αστυνομικές Αρχές κλπ).

Όσοι δεν τηρούν τις ως άνω υποχρεώσεις υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:

 Ενός (1) μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση

εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

Δύο (2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση μη

υποβολής του Δελτίου Απογραφή

Τριών (3) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση

αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών  δικαιολογητικών.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κατάθεση Δελτίου Απογραφής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στα ΚΕΠ Έδεσσας καθημερινά από τις 8:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

 

 

ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου