Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ».Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων

 Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι δόθηκε 2η παράταση στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων, για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020  Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ».

Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται από 10/10/2022 έως και 31/12/2022 (ώρα 24:00) στο email της κάθε πρόσκλησης. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020»

.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε (5) ευρώ/ώρα μικτά.

Η Αναπτυξιακή Πέλλας έχει αναλάβει, ως Δικαιούχος , την υλοποίηση των παρακάτω τεσσάρων πράξεων.

 

1. «Δημιουργία και ενίσχυση προσόντων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας – αυτοαπασχόλησης σε ανέργους, στους τομείς της αγροδιατροφής και των ειδικών μορφών τουρισμού». Αφορά σε 60 ανέργους που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της εγκεκριμένης περιοχής εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ για την Πέλλα.

Συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση anpe.ekt01@gmail.com.

 

2. «Αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων απασχόλησης σε νέους ανέργους επιστήμονες ως συμβούλους στήριξης της τοπικής οικονομίας». Στοχεύει στην αναβάθμιση δεξιοτήτων και γνώσεων 20 ανέργων.

Συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση anpe.ekt02@gmail.com.

 

3. «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης, των δικτύων εφοδιασμού και διανομής, της βιώσιμης διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος». Αφορά σε 80 εργαζομένους όλων των κλάδων της περιοχής παρέμβασης, στα θεματικά πεδία της καινοτομίας, της διαχείρισης των τεχνολογικών αλλαγών, της εξωστρέφειας, της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και της αξιοποίησης των ΤΠΕ.

Συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση anpe.ekt03@gmail.com.

 

4. «Προώθηση της απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων με στενευμένα ολοκληρωμένα προγράμματα αναβάθμισης πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων σε δυναμικές ειδικότητες της τοπικής αγοράς εργασίας». Στόχος της Πράξης είναι η συμπλήρωση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων 60 ανέργων ωφελουμένων.

Συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση anpe.ekt04@gmail.com.

 Οι αιτήσεις των ωφελουμένων και οι αναλυτικές προκηρύξεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΠΕ. www.anpe.gr/node/178.

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου