Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Δ.Α.Ο.Κ. ΠΕ Πέλλας δημοσιεύτηκε η με αριθ. 899305 (6417)/16-12-2022, ΑΔΑ:68047ΛΛ-8ΟΔ δημοσιοποίηση με θέμα «Επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του ΠΑΑ 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022».

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν προκειμένου να προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες

.

Περισσότερες πληροφορίες στις κατά τόπους ΔΑΟΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου