Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 κι ώρα 18:00΄, έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω δέκα τέσσερα θέματα:

1.Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Έδεσσας & Αλμωπίας – Τμήμα Γ.Σ.Σ.Ε. για την κατάσταση που επικρατεί στα Νοσοκομεία του Νομού Πέλλας.

2.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 143.220,00 ευρώ

από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών , ύστερα από την ένταξη στην πράξη «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΔΑΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ», τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023.

3.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδοτήσεων από εντάξεις πράξεων (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) , ποσών 326.000,00 ευρών, 394.000,00 ευρώ, 450.000,00 ευρώ, 317.000,00 ευρώ και 301.000,00 ευρώ, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023.

4.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 36.580,00 ευρώ για την δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.», του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021 και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023.

5.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023.

6.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή ποσού 120.000,00 ευρώ και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

7.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή υπολοίπου χρηματοδότησης ποσού 29.213,00 ευρώ της πράξης «Προμήθεια Αστικού εξοπλισμού έξι παιδικών χαρών Δήμου Σκύδρας» συνολικού προϋπολογισμού 444.943,00 ευρώ , στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2», «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021 και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2023.

8.Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2023.

9.Αποδοχή Α’ κατανομής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων, κατανομή στις σχολικές επιτροπές και εξειδίκευση πίστωσης.

10.Έγκριση απαλλαγής ή μη προσαυξήσεων από δημοτικά τέλη οφειλέτη.

11.Έγκριση καθαρισμών κοινοχρήστων χώρων από ιδιώτες.

12.Έγκριση διόρθωσης της αριθ. 189/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σκύδρας.

13.Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού πίνακα για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΩΝ».

14.Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αντλιοστασίων Ύδρευσης Δ.Ε.Υ.Α Σκύδρας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου