Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 κι  ώρα 18:00΄, έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω δέκα τρία θέματα: 

1.Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2023. (ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

2.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων του Δήμου Σκύδρας. (ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

3.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (τρεις τακτικοί και τρεις αναπληρωματικοί υπάλληλοι).

4.Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (τρεις τακτικοί και τρεις αναπληρωματικοί υπάλληλοι).

5.Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 μετά από κλήρωση.

6.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων μετά από κλήρωση.

7.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής  για «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, απορριμματοφόρων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Σκύδρας (εργασίες και ανταλλακτικά). (ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)

8.Ορισμός αμοιβής δικηγόρων για σύνταξη γνωμοδοτήσεων.

9.Έγκριση απόφασης Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής για την Έκθεση Πεπραγμένων της Ε.Π.Ζ. έτους 2022.

10.Ορισμός ημερομηνίας Απολογισμού Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2022.

11.Ορισμός – εξουσιοδότηση υπαλλήλου υπεύθυνής για έκδοση και παραλαβή χρεωστικής κάρτας.

12.Παροχή γνώμης από το Δημοτικό Συμβούλιο επί των αντικειμενικών αξιών ακινήτων.

13.Έγκριση υποβολής αιτήματος παραχώρησης τμήματος 1.600 τ.μ. από το αριθ. Α.Τ.590α αγρόκτημα Λουτροχωρίου επί του οποίου υφίσταται δεξαμενή ύδρευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου