Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023

 ΤI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την 113/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας (ΑΔΑ:64ΒΟΩΨΩ-Ε76), παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες καταστημάτων – περιπτέρων και λοιποί πολίτες που θα χρησιμοποιήσουν κοινόχρηστους χώρους εντός του έτους 2023 και έχουν τις σχετικές προϋποθέσεις, όπως υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο το αργότερο μέχρι τις 31/03/2023 με τα συνημμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται

και μνημονεύονται στην ανωτέρω απόφαση.

Επισημαίνουμε επιπλέον τα εξής:

Δεν επιτρέπεται και σε καμία περίπτωση η κατάληψη και χρήση κοινόχρηστων χώρων από κανένα οργανισμό, σύλλογο, ιδιώτες χωρίς άδεια από τον Δήμο προσωρινά ή σε ετήσια βάση.

Κοινόχρηστοι χώροι:

Πεζοδρόμια: Είναι οι χώροι που εφάπτονται με τον δρόμο και ξεκινούν από τη ρυμοτομική γραμμή του εκάστοτε οικοπέδου. Για να δοθεί χώρος χρήσης σε πεζοδρόμια το πλάτος του πεζοδρομίου πρέπει να είναι άνω των 2,50 μέτρων, συμπεριλαμβανομένου των υλικών του αστικού ιστού (κολώνες, πινακίδες, κλπ). Αν είναι μικρότερο των 2,50 μέτρων δεν χορηγείται άδεια, για να είναι δυνατή η ασφαλή διέλευση των πεζών, των αμαξιδίων Α.Μ.Ε.Α. κ.λ.π.

Πεζόδρομοι είναι οι χώροι μόνο για την διέλευση πεζών και των επιτρεπόμενων οχημάτων σε προσδιοριζόμενο ωράριο.

Πλατείες: Αν παρεμβάλλεται δρόμος μεταξύ πλατείας και πεζοδρομίου μπροστά από το κατάστημα το οποίο δεν έχει ικανοποιητικό χώρο για τραπεζοκαθίσματα, στην πρόσοψή του, τότε παραχωρείται χώρος απέναντι

στην πλατεία. Πλατεία εννοούμε τον χώρο ή την επιφάνεια που λόγω θέσης είναι προορισμένα για κυκλοφορία και παραμονή του κοινού για ανάπαυση.

Πως υπολογίζεται το εμβαδόν χρησιμοποιούμενου χώρου.

Το εμβαδόν υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το μήκος της κύριας όψης (φάτσα) του καταστήματος επί το πλάτος του πεζοδρομίου που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Ο χώρος χρήσης είναι πάντα εκείνος που είναι στα όρια της όψης του καταστήματος. Επιπλέον, δύναται να χρησιμοποιηθεί ο κοινόχρηστος χώρος διπλανού καταστήματος εάν με ΥΔ ο ιδιοκτήτης του παραχωρεί τη χρήση για το συγκεκριμένο έτος στον αιτούντα

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

1. Οποιαδήποτε χρήση χωρίς άδεια θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη.

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε σταθερή κατασκευή (ξύλινα δάπεδα κ.λ.π.) χωρίς την άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας.

3. Είναι ευθύνη του καταστηματάρχη και του πολίτη (που επιφέρει πρόστιμο), όταν χρησιμοποιεί κοινόχρηστο χώρο ανευ αδείας και εκτός των προσδιορισθέντων ορίων από τον Δήμο.

4. Απαγορεύεται ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην άκρη του πεζοδρομίου.

5. Για να δοθεί άδεια χρήσης πεζοδρομίου, πρέπει το πλάτος του να είναι άνω των 2,50 μέτρων.

6. Απαγορεύεται να δημιουργείται πρόβλημα στην λειτουργικότητα των εμπορικών καταστημάτων.

7. Απαγορεύεται σε κατάστημα που δεν έχει πρόσοψη σε πλατεία ή πεζόδρομο να δοθεί άδεια χρήσης.

8. Απαγορεύονται τραπεζοκαθίσματα μπροστά στην είσοδο πολυκατοικιών ή καταστημάτων εμπορικών.

Τι μπορούμε να αναπτύξουμε στον χώρο που μας παραχωρείται από τον ΔΗΜΟ:

α) τραπεζοκαθίσματα.

β) πινακίδες τιμοκαταλόγου.

γ) ομπρέλες ,τέντες, ζαρντινιέρες, ζαρντινιέρες. Οι ομπρέλες και οι τέντες πρέπει να καλύπτουν μόνο τον χώρο που τους έχει δοθεί. Οι ομπρέλες ή οι τέντες, απαγορεύεται να βιδώνονται στο έδαφος και να έχουν διαφημιστικά στοιχεία εκτός της επιχείρησης.

ε) κουβούκλια περιπτέρων, ψυγεία περιπτέρων.

στ) για τα οικοδομικά υλικά και εργασίες απαιτείται ειδική άδεια περιορισμένης χρονικής διάρκειας

ζ) πάγκοι – καροτσάκια- καντίνες- κούνιες- παιχνίδια –περίπτερο Αφετηρίας ΤΑΞΙ.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2946/2001, απαγορεύεται η τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων σε κατοικημένες περιοχές. Η μοναδική εξαίρεση είναι τα φαρμακεία (καταστήματα που παρέχουν είδη ανάγκης) στα οποία μπορεί να επιτραπεί η τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων μόνο μετά από άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα ελλιπούς ορατότητας της θέσης του φαρμακείου.

ΠΩΣ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ-Διαδικασία

Κατατίθεται, το αργότερο μέχρι τις 31/03 κάθε έτους, αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου προσκομίζοντας:

· εκκαθαριστικό,

· ταυτότητα,

· τοπογραφικό κοινόχρηστου χώρου προς χρήση (σε σχέση με το κατάστημα)

· Καταστατικό εταιρείας, στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου,

· βεβαίωση έναρξης εργασιών, (μήπως εννοείς γνωστοποίηση για τα κυε)

· τοπογραφικό για νομικά πρόσωπα (σε σχέση με το κατάστημα)

· δημοτική ενημερότητα

Οι άδειες χρήσης που εκδίδονται με απόφαση δημάρχου, κοινοποιούνται στην Αστυνομία, στη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και στην Πολεοδομία

1. Οι καταστηματάρχες φέρουν την ευθύνη όταν οι πελάτες καταλαμβάνουν χώρο πέραν του επιτρεπόμενου.

2. Απαγορεύεται φθορά ή καταστροφή δέντρων-φυτών-λουλουδιών στον χώρο του Δήμου που έχει δοθεί προς χρήση.

3. Επιτρέπεται ανάπτυξη επαγγελματικού εξοπλισμού με την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι επικίνδυνα για τους πελάτες και τους διερχόμενους πολίτες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

· Δεν δίνεται άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων , εάν υπάρχουν οφειλές προς τον Δήμο.

· Αν παραβιάζονται ουσιαστικοί όροι της άδειας ή αλλαγή της χρήσης γίνεται ανάκληση της άδειας.

· Η αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων τιμωρείται με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) και σε δεύτερη φάση με απομάκρυνση των υλικών με τα οποία γίνεται η κατάληψη. Τα έξοδα της απομάκρυνσης επιβαρύνουν τον παραβάτη.

Αριδαία …../…../………..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ε.Δ.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου