Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

Ποια επιδόματα καταβάλλονται σήμερα από τον ΟΠΕΚΑ

 Πρόκειται για τα εξής επιδόματα:

   - Επίδομα στέγασης: Δικαιούχοι 269.076-32.466.478 ευρώ

   - Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 206.783-43.179.073 ευρώ

   - Αναπηρικά: Δικαιούχοι 176.879-64.265.188 ευρώ

   - Επίδομα στεγαστικής συνδρομής: Δικαιούχοι 757-224.245 ευρώ

   - Επίδομα ομογενών: Δικαιούχοι 5.899-208.080 ευρώ

   - Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων, ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 16.553-6.471.593 ευρώ

   - Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 18.847-6.479.537 ευρώ

   - Εξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 75-59.836 ευρώ

   - Επίδομα γέννησης: Δικαιούχοι 11.865-11.909.000 ευρώ

   - Επίδομα ορεινών & μειονεκτικών περιοχών: Δικαιούχοι 8-3.900 ευρώ

   - Κόκκινα Δάνεια: Δικαιούχοι 2.196-184.355 ευρώ

   - Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 5-5.000 ευρώ

   - Πρόγραμμα «Γέφυρα»: Δικαιούχοι 319-177.226 ευρώ

   - Επίδομα αναδοχής: Δικαιούχοι 495-242.639 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου