Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Η 1η Συνεδρίαση έτους 2023 της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023

Η πρώτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 202θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 και ώρα 18:30 στο ξενοδοχείο “THE ΜΕΤ HOTEL” (αίθουσα “MAISTROS”, 26ης Οκτωβρίου 48, Τ.Κ. 54627) στη Θεσσαλονίκη.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα: α) με τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (Φ.Ε.Κ.136/Α΄/2022) και με θέμα :


ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Θέμα 1ο: Επιχειρηματικότητα στην Κεντρική Μακεδονία. Αποτελέσματα και οφέλη από την ολοκλήρωση των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Σχεδιασμός Δράσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου