Σάββατο 11 Μαρτίου 2023

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

 Σας καλούμε να συμμετέχετε στην ειδική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, η οποία θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 και ώρα 6.30 μ.μ. (18.30΄), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 & του άρθρου 78 του Ν.4954/2022,για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

«Διόρθωση της 13/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

( Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2023 Δήμου Αλμωπίας).».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου