Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

Συνεχίζονται τα μαθήματα στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Έδεσσας

Ο Δήμος Έδεσσας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Έδεσσας στο οποίο υλοποιούνται προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία τα προγράμματα: Διαμόρφωση

και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (δια ζώσης 25 ωρών) καθώς και τα 50ωρα τμήματα Βασικά Ιταλικά 1 (εξ αποστάσεως), Βασικά Ιταλικά 2 (εξ αποστάσεως), Βασικά Τουρκικά 2 (εξ αποστάσεως), Βασικά Ισπανικά 1 (εξ αποστάσεως) και Αγγλικά 1 (δια ζώσης), με τους εκπαιδευόμενους να δηλώνουν ενθουσιασμένοι από τα όσα αποκόμισαν.

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

Πρακτικές συμβουλές υγιεινής διατροφής

25

Χ

Χ

2

Αγγλικά για τον τουρισμό

25

Χ

Χ

3

Ιταλικά για τον τουρισμό

25

Χ

Χ

4

Ισπανικά για τον τουρισμό

25

Χ

Χ

5

Τουρκικά για τον τουρισμό

25

Χ

Χ

6

Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη

φορολογική μου δήλωση

12

Χ

Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: 

Τηλ. : 2381350758

Ταχ. Διεύθυνση: Πλ.Αιγών 1, Έδεσσα

Email: athanasiou.k@edessa.gr                                                           

Οι αιτήσεις κατατίθενται όλο τον χρόνο, ηλεκτρονικά στο ανωτέρω email. Την φόρμα της αίτησης μπορεί κανείς να τη βρει στη σελίδα του Δήμου (ακολουθώντας τη διαδρομή: Δελτία τύπου, «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Έδεσσας»)

Οι παλαιότερες αιτήσεις ισχύουν, εφόσον δεν κατέστη εφικτό να δημιουργηθεί τμήμα. Μπορούν να

δηλωθούν μέχρι δυο (2) προτιμήσεις. Στην παρούσα φάση δεν ισχύουν οι περιορισμοί λόγω κορωνοϊού, οπότε τα τμήματα μπορούν να λειτουργήσουν και δια ζώσης (θα πρέπει να δηλωθεί στην αίτηση). Τα μαθήματα γίνονται στο κτίριο του πρώην Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Έδεσσα (νέες εργατικές κατοικίες, στο δρόμο προς το χωριό Λύκοι).                                                   

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση»

 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020)» με τίτλο Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ. )- Νέα Φάση», που συγχρηματοδοτείται από  την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ).

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ , Τ.Κ.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

 

ΠΟΛΗ Ή ΧΩΡΙΟ

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ

 

E-MAIL *

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ

 

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

 

ΑΦΜ

 

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

15-17  ¨

18-24  ¨

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

..…......./..…......./..….......

25-44  ¨

ΦΥΛΟ

Άνδρας ¨             Γυναίκα ¨

45-64  ¨

65 και άνω ¨

* Το e-mail του υποψηφίου συμπληρώνεται υποχρεωτικά εφόσον επιθυμεί να συμμετέχει σε τμήματα που υλοποιούνται μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

 

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  (σημειώστε με Χ την ανώτερη εκπαιδευτική σας βαθμίδα)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΑΙ

ΚΑΠΟΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΦΟΙΤΗΣΗ (ΤΩΡΑ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ Σ.Δ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΤΥΧΙΟ Ι.Ε.Κ./ ΚΟΛΛΕΓΙΟ/ Σ.Ε.Κ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΕΧΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (A.Τ.Ε.Ι.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΝΕΠ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  (σημειώστε με Χ μία μόνο επιλογή)

ΟΙΚΙΑΚΑ

 

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

 

 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ-ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

 

 

ΑΝΕΡΓΟΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

 

ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

 

ΜΗΝΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ/Η

 

 

 

ΜΙΣΘΩΤΟΣ/Η

 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ (ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ)

 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 

 

 

 

Έχω παρακολουθήσει προγράμματα στα ΚΔΒΜ:   ΝΑΙ  ¨         ΟΧΙ  ¨        Αν ΝΑΙ ποιό έτος:………...…

Διατίθεμαι για παρακολούθηση:

Πρωινή (10:00 -14:00)  ¨           Απογευματινή (16:00 - 20:00)  ¨ 

 

Επιθυμώ να συμμετάσχω σε τμήματα που υλοποιούνται μέσω εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

ΝΑΙ  ¨               ΟΧΙ  ¨ 

 

ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 (Σημειώνετε ΜΕΧΡΙ 2 επιθυμίες σας με σειρά προτίμησης 1, 2)

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ

 ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ

ΖΩΣΗΣ

1

Πρακτικές συμβουλές υγιεινής διατροφής

25

Χ

Χ

 

2

Αγγλικά για τον τουρισμό

25

Χ

Χ

 

3

Ιταλικά για τον τουρισμό

25

Χ

Χ

 

4

Ισπανικά για τον τουρισμό

25

Χ

Χ

 

5

Τουρκικά για τον τουρισμό

25

Χ

Χ

 

6

Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη

φορολογική μου δήλωση

12

Χ

Χ

 

 

 

 


  Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για τους ωφελούμενους, γι' αυτό παρακαλούμε για τη συμπλήρωσή του σε όλα τα πεδία. Αποδέχομαι ότι τα δεδομένα των απαντήσεών μου θα τύχουν επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», ΙΝ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 54Α του ν. 4314/2014 και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση, πραγματοποιείται ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 περ. γ & ε και 9 παρ. 2 περ. ζ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία δεδομένων. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών καθώς και με τους κανόνες εφαρμογής του Kανονισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο Ν.4624/2019, διατηρείτε - ως υποκείμενα των δεδομένων - τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης διαδικασίας.

 

 

Ημερομηνία: ………………….

 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

 

(ονοματεπώνυμο/υπογραφή)

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου