Πέμπτη 13 Απριλίου 2023

Απαγόρευση αλιείας στη λίμνη Βεγορίτιδα εντός των ορίων της Π.Ε. Πέλλας, στο πλαίσιο αναπαραγωγής ιχθύων για το 2023

Με την Αρ. Πρ. 258231(11090)/12-4-2023, (ΑΔΑ: ΡΓΒ27ΛΛ-ΣΒ5) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, απαγορεύεται απόλυτα η αλιεία, με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο, για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων στη λίμνη  Βεγορίτιδα, κατά το χρονικό διάστημα από την 20η  Απριλίου 2023 και ώρα 8:00 π.μ., έως και την 2α Ιουνίου 2023 και ώρα 8:00 π.μ..

Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο οι αλιείς υποχρεούνται

να μεταφέρουν τις βάρκες  από  τις αποβάθρες  και  όλα τα αλιευτικά τους εργαλεία στα σπίτια τους.

Οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες έχουν την αρμοδιότητα τήρησης - εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης στην περιοχή αρμοδιότητάς των. Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Πληροφορίες στο αρμόδιο Γραφείο Αλιείας της Π.Ε. Πέλλας, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2381351256.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου