Τρίτη 25 Απριλίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

                       Σας καλούμε να συμμετέχετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), την Τετάρτη  26 Απριλίου 2023 κατά το διάστημα από ώρα 10.00΄ έως 11.00΄για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 
  1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον του θέματος της συνεδρίασης (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).
  1. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανάπτυξη και προβολή πεζοδρομικών διαδρομών Δήμου Έδεσσας» στο Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).  
 
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι η λήξη της προθεσμίας υποβολής της πρότασης έχει οριστεί στις 2.5.2023.
 
Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου