Δευτέρα 10 Απριλίου 2023

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, σήμερα Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 κι  ώρα 15:00΄, έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω δέκα θέματα:

 

1.       Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023.

2.       Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για υποχρεωτική αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2023 Δήμου Σκύδρας

.

3.       Έγκριση της αριθ. 4/2023 απόφασης Δημάρχου περί αποδοχής παραίτησης του προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΦΑΚΠΠ  και ορισμός νέου, αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΦΑΚΠΠ λόγω παραιτήσεων.

4.       Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  δίμηνης διάρκειας (ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ) για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθρ.206 του Ν.3584/2007).

5.       Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  δίμηνης διάρκειας (ΔΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ) για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθρ.206 του Ν.3584/2007).

6.       Έγκριση της αριθ. 24/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σκύδρας για παράταση μίσθωσης του σχολικού κυλικείου του 1ΟΥ Δημοτικού Σχολείου Σκύδρας.

7.       Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».

8.       Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ».

9.       Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Καλής με αριθ. 1 , συνολικής έκτασης 4.000 τ.μ. για εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας.

10.   Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία της αριθ. 1837 δημοτικής έκτασης, 5.580,00 τ.μ. στην Κοινότητα Σεβ/νών.

 

                                                                                        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου