Παρασκευή 7 Απριλίου 2023

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνάντηση ζωντανής εκμάθησης (Live Learning) στο πλαίσιο του έργου “SI4CARE”

        
  
Στη συνάντηση ζωντανής εκμάθησης (Live Learning) που διοργανώθηκε στο 
Catanzaro της Ιταλίας στο πλαίσιο του  έργου “Social Innovation for integrated health CARE of ageing population in ADRION Regions”  - (Κοινωνική καινοτομία για ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη του γηράσκοντος πληθυσμού στις Περιφέρειες Αδριατικής- Ιονίου)” με ακρωνύμιο “SI4CARE” συμμετείχαν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ως βασικός εταίρος και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως συνεργαζόμενος εταίρος.

          Η συνάντηση ζωντανής εκμάθησης διοργανώθηκε από τον εταίρο του έργου “SI4CARE”, τον Δήμο της Miglierina στο Catanzaro της Ιταλίας στα τέλη του περασμένου μήνα. Στο πλαίσιο της συνάντησης,  οι εκπρόσωποι των εταίρων  επισκέφτηκαν το Τοπικό Κέντρο Υγείας στην περιοχή Decollatura, το οποίο υποστηρίζει την τηλεϊατρική στον τομέα της καρδιολογίας καθώς και το Δημαρχείο της Decollatura, όπου παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση του πληθυσμού σχετικά με τις καρδιοπάθειες και το βραχιόλι πανικού έκτακτης ανάγκης που προσφέρεται δωρεάν σε ηλικιωμένους. Τέλος, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε ιδιωτικό ίδρυμα φιλοξενίας ηλικιωμένων με άνοια, όπου οι υπεύθυνοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παρουσίασαν τις λειτουργίες του ιδρύματος και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται εκεί.

          Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο “SI4CARE” στοχεύει στην αντιμετώπιση των αναγκών του γηράσκοντος πληθυσμού της περιοχής της Αδριατικής-Ιονίου για μακροχρόνια υγειονομική           περίθαλψη, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, μέσα από τη δημιουργία ενός συνεργατικού περιβάλλοντος (Living Lab), όπου θα σχεδιάζονται από κοινού λύσεις με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων (δημόσια διοίκηση, ιδιωτικοί πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, ακαδημαϊκοί και κοινωνικοί επιχειρηματίες, εθελοντικές ενώσεις, ΜΚΟ κ.ά.).

          Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο έργο “SI4CARE”, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας εκπόνησε για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Κοινωνικής Καινοτομίας στην υγειονομική περίθαλψη και τη φροντίδα των ηλικιωμένων.

          Η Τελική Εκδήλωση (Final event) για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων στον πλαίσιο του έργου “SI4CARE” θα πραγματοποιηθεί αυτόν τον Απρίλιο στη Σλοβενία και το έργο θα ολοκληρωθεί τον προσεχή Μάιο.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου