Πέμπτη 18 Μαΐου 2023

Άρχισε η αποκατάσταση υδροληψίας στον Ασπροπόταμο. Δάνης Τζαμτζής: «Βασική μας επιδίωξη, η αγροτική ανάπτυξη»

Αποκαθίσταται άμεσα η απρόσκοπτη υδροληψία στον χείμαρρο Ασπροποτάμου στην Όρμα, με όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση υφιστάμενης υδροληψίας στον χείμαρρο Ασπροποτάμου, στην Τ.Κ. Όρμας». Η σύμβαση ανάθεσης του έργου υπεγράφη από τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, Ιορδάνη Τζαμτζή και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας, Ιωάννη Σαϊτη.  

Το υφιστάμενο έργο, που καταστράφηκε από τις πλημμυρικές παροχές της τελευταίας πενταετίας, λειτουργούσε ως φρεάτιο υδροληψίας

για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της ευρύτερης περιοχής. «Η αγροτική ανάπτυξη  και η στήριξη της γεωργικής παραγωγής, με όλες μας τις δυνάμεις, είναι στρατηγικός στόχος για την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας», τόνισε ο κ. Τζαμτζής μετά την υπογραφή της σύμβασης. «Η βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των γεωργών, ώστε να παράγουν περισσότερο ανταγωνιστικά προϊόντα, παραμένει βασική μας επιδίωξη» κατέληξε ο Ιορδάνης Τζαμτζής.

 

Το έργο «Αποκατάσταση υφιστάμενης υδροληψίας στον χείμαρρο Ασπροποτάμου στην Τ.Κ. Όρμας», είναι συνολικής δαπάνης 43.022,93 ευρώ και θα περαιωθεί το αργότερο μέχρι τις 14 Αυγούστου.

 

Αναλυτικά θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:

Εκσκαφή τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων  σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

Εκσκαφή τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων  σε εδάφη βραχώδη με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

Προσαύξηση λόγω ΟΚΩ

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης

Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο χειμάρρου.

Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.

Σώματα αγκύρωσης

Τυπικό φρεάτιο δικλείδων για αγωγούς DN ≤ 300 mm, διαστάσεων 1,50 x 1,50 m

Τυπικό φρεάτιο υδροληψίας

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 12,5 atm

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / ΡΝ 10 atm

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) - Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ελαστικής έμφραξης, ονομαστικής πίεσης 10atm - 16atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

Αερεξαγωγοί διπλής ενέργειας τύπου Glenfield DN80

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου