Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

            Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, που θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Κατάστημα, την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 17:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.   Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Έδεσσας» (Αρ. Μελ. 15/2020) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

2.   Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση αποδυτηρίων και επισκευή περίφραξης γηπέδου Άρνισσας» (Α.Μ. 18/2020)(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

3.   Έγκριση «Εισόδου-Εξόδου» οχημάτων επί δημοτικής οδού, από/προς το επαγγελματικό εργαστήριο (Ξυλουργείο) που βρίσκεται στο υπ΄ αριθ. 3957 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Έδεσσας, ιδιοκτησίας κ. Παπαδόπουλου Δημήτριου (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

4.    Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της Ηλεκτρομηχανολογικής   μελέτης  - κατηγορίας 9 της «Μελέτης αποτύπωσης & αποκατάστασης της διατηρητέας οικίας Ζήμνα στο Βαρόσι της Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

5.    Έγκριση 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της Ενεργειακής   μελέτης  - κατηγορίας 14 της «Μελέτης αποτύπωσης & αποκατάστασης της διατηρητέας οικίας Ζήμνα στο Βαρόσι της Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

6.    Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποστράγγιση υπόγειων υδάτων από τμήμα οδού οικισμού Αγ. Δημητρίου και επισκευή τοιχίου πάρκου Τσίτση» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

7.    Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την αποκατάσταση, διαμόρφωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της πλατείας Βαροσίου στην Έδεσσα (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

8.    3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

9.    4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

10.   Έγκριση της έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

11.   Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

12.   Έγκριση παράτασης της με αριθ. πρωτ. 9733/28.07.2022 σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση δράσεων δημιουργίας ικανοτήτων, συμμετοχικού σχεδιασμού, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της Πράξης "Ενίσχυση του ρόλου του Δήμου Έδεσσας προς την ενεργειακή βιωσιμότητα" του έργου EUCITYFACILITY» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).  

13.   Ανταλλαγή ή μη εκτάσεων που βρίσκονται στο αγρόκτημα Παναγίτσας (Εισηγητής: Νομική υπηρεσία).

14.   Έγκριση της αριθμ. 32/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ»  με θέμα «4η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΥ ΖΗΝ).

15.   Γνωμοδότηση στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου  «Εγκατάσταση και λειτουργία ΦΣΠΗΕ ισχύος 100 MW και συνοδά έργα, της εταιρείας ¨HELIOS INVEST ALPHA ΜΙΚΕ¨ που προτείνεται να εγκατασταθεί στις θέσεις «Φλαμουριά Λουκά 1,2 - Νερότοπος 1,2 – Βαθούλωμα 1,2,3,4,5 – Τρύπια Πέτρα 1,2 – Δασάκι 1,2 – Μεγάλο Κάστρο 1,2 – Κάμπος» των Τ.Κ. Άρνισσας και Βρυτών, των Δ.Ε Βεγορίτιδα και Έδεσσας, του Δ. Έδεσσας της ΠΕ Πέλλας (ΠΕΤ 2303916023)» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

16.   Ανακοίνωση αποφάσεων που ελήφθησαν σε δια περιφοράς συνεδρίαση (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

17.   Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 24ης έως 26ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2022(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

 

Καλούνται τα μέλη να ενημερώσουν έως την Τρίτη  6.6.2023 και ώρα 14:00΄ τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου