Κυριακή 18 Ιουνίου 2023

Λάκης Προκοπίδης : ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑ

 Την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023, στον Εξαπλάτανο Αλμωπίας, είχα τη χαρά να παρουσιάσω τις βασικές θέσεις του προγράμματός μας καθώς και τις προτάσεις του Συνδυασμού μας " Μαζί με την Αλμωπία".

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκα στις προτάσεις μας, για την άρδευση, το αγροτικό δίκτυο, την κτηνοτροφία, την υλοτομία και τον χαρακτηρισμό προϊόντων ονομασίας προέλευσης.
Αναλυτικά ανέφερα:
"Έχουμε προτείνει ένα διαφορετικό μοντέλο άρδευσης, που θα αξιοποιεί τους επιφανειακούς υδάτινους πόρους και θα "ξεπερνάει" το μοναδικό σημερινό τρόπο άρδευσης, μέσω των γεωτρήσεων. Έναν τρόπο άρδευσης μέσω
των γεωτρήσεων, που αυξάνει σημαντικά το κόστος των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων.
Η πρόταση για ένα ενιαίο αρδευτικό δίκτυο στην Αλμωπία, με την πλήρη αξιοποίηση των άφθονων επιφανειακών υδάτινων πόρων που διαθέτει η Επαρχία μας, θα πρέπει να έρθει πάλι στο προσκήνιο.
Αυτό το αρδευτικό δίκτυο, θα αντιμετωπίσει ριζικά το πρόβλημα, μέσω της κατασκευής μεγάλων τεχνικών έργων, φραγμάτων ή έργων ορεινής υδρονομίας.
Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε, διεκδικώντας Εθνικά και Ευρωπαϊκά
προγράμματα, για την κατασκευή μεγάλων έργων, που θα δώσουν μόνιμες
λύσεις στο πρόβλημα και οι αγρότες θα πάψουν να ταλαιπωρούνται κάθε χρόνο.
Η εξαγγελία για την κατασκευή του φράγματος του Αλμωπιαίου ποταμού, είναι μια καλή ευκαιρία να διεκδικήσουμε μια σειρά ανταποδοτικών έργων και κυρίως για τις Τοπικές Κοινότητες που θα δεχθούν την μεγαλύτερη επιβάρυνση. Έτσι λοιπόν ζητάμε ανταποδοτικά, την κατασκευή πέντε(5)
αντλιοστασίων για τις άρδευση των αγροκτημάτων Χρυσής, Αψάλου, Αλώρου,
Υδραίας και Ξιφιανής.
Επιμέρους έργα που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή τη κατεύθυνση, είναι η κατασκευή λιμνοδεξαμενών στον Πρόδρομο, στον Αρχάγγελο, στο Θεοδωράκι, στη Νότια, στη Κωνσταντία (δυνατότητα άρδευσης και της Μηλιάς), στο Γαρέφι αλλά και σε πολλές ακόμα Τοπικές Κοινότητες, αξιοποιώντας τα
προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη γεωθερμία, με την παραγωγική ερευνητική γεώτρηση στο αγρόκτημα της Σωσάνδρας, που δυστυχώς δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια αξιοποίησης της.
-Ο Δήμος Αλμωπίας, έχει ένα εκτεταμένο δίκτυο αγροτικής οδοποιίας, το οποίο οφείλει να συντηρεί, να βελτιώνει και να επεκτείνει. Δυστυχώς το αγροτικό δίκτυο, είναι σε κακή κατάσταση και οι όποιες παρεμβάσεις,
είναι αναποτελεσματικές και με δυσκολία ο αγρότης έχει πρόσβαση στα αγροκτήματά του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη φθορά των μηχανημάτων του, την αύξηση του κόστους παραγωγής, την δυσκολία στην μεταφορά των
παραγόμενων προϊόντων και σε πολλές περιπτώσεις την ποιοτική υποβάθμισή τους, κυρίως των φρούτων.
Υπάρχει η δυνατότητα συντήρησης του αγροτικού δικτύου και σε πολλές
περιπτώσεις ασφαλτοστρώσεων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους καθώς και από τα προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στα πλαίσια της βελτίωσης των υποδομών και της ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας. Επίσης, αυτής της μορφής έργα, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».
Ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί του αγρότες και τους κτηνοτρόφους τους θερινούς μήνες, είναι η εύρεση εργατών, κυρίως για τη συγκομιδή των προϊόντων. Είναι ένα θέμα, για το οποίο ο Δήμος θα πρέπει έγκαιρα να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, για την επίλυση του.
-Μια σημαντική ενασχόληση εκατοντάδων κατοίκων της επαρχίας μας, είναι η κτηνοτροφία.
Η ευθύνη του Δήμου είναι να φροντίζει την εύκολη πρόσβαση των κτηνοτρόφων και των μηχανημάτων τους, στις κτηνοτροφικές τους μονάδες καθώς και την άνετη μεταφορά των προϊόντων που παράγουν στον τόπο
παράδοσης. Να τους παρέχει νερό καθώς και να συμβάλλει στην τοποθέτηση πυλώνων, για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Η δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων, σε τοπικές κοινότητες με μεγάλο αριθμό ζωικού κεφαλαίου, με όλες τις απαραίτητες υποδομές(νερό-ρεύμα κ.α.) και σύνδεση με το επαρχιακό δίκτυο, είναι στις προτεραιότητες του Συνδυασμού μας.
Τα προβλήματα που προκύπτουν από τον ορισμό του θερινού βοσκότοπου και τις επιδοτήσεις, θα πρέπει να απασχολήσουν και το Δήμο, για την
ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων και την επίλυση των προβλημάτων.
-Η υλοτομία, αποτελεί μια σημαντική πηγή εισοδήματος των κατοίκων του Δήμου. Οι ορεινοί όγκοι που κυριαρχούν στο βόρειο τμήμα του Δήμου, είναι πλούσιοι σε δασοκάλυψη. Η υπέρ υλοτόμηση, αποτελεί κίνδυνο για το φυσικό οικοσύστημα της Αλμωπίας και πρέπει να προστατευτεί.
-Ο χαρακτηρισμός ορισμένων παραγόμενων προϊόντων της Αλμωπίας ως Προϊόντα
Ονομασίας Προέλευσης(Π.Ο.Π.) και Προϊόντα Γεωργικής Ένδειξης, θα τα δώσει υπεραξία, θα εξασφαλίσει καλύτερες τιμές και μεγαλύτερες
επιδοτήσεις στους παραγωγούς. Προϊόντα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν Π.Ο.Π. & Π.Γ.Ε., είναι το κεράσι Αλμωπίας, η πατάτα
Αρχαγγέλου, το κεράσι Ναπολεών Αρχαγγέλου, το πιπέρι Γαρεφίου με τα παράγωγά του, τα πρασα Δωρκθέας, τα γαλακτοκομικά, το μέλι Αλμωπίας, το σπαράγγι κ.α."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου