Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023

15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

        
Σας καλούμε να συμμετέχετε σε
τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 1 Αυγούστου 2023 και ώρα 19:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.    Χορήγηση ή μη άδειας κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ στο πεζοδρόμιο της οδού Καράνου, στην ΄Εδεσσα (συμβολή των οδών Τσιμισκή και Καράνου) (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

2.    Τοποθέτηση ή μη διακοσμητικών στοιχείων στον πεζόδρομο της Έδεσσας (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

3.    Επικαιροποίηση της αρ.161/2014 απόφασης ΔΣ Έδεσσας που επικαιροποιήθηκε με την αρ.167/2018 όμοια απόφαση που αφορούν τροποποίηση στο ΟΤ3 του Βαροσίου της Έδεσσας για αποχαρακτηρισμό χώρου από Λαογραφικού Μουσείου και Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα σε χώρο με χρήση κατοικίας (Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

  1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Διαβάσεων από Κυβόλιθο επί της 18ης Οκτωβρίου λόγω Καθιζήσεων» (Αρ. Μελ. 15/2019) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).
  2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση και Επανάχρηση κτιρίων πρώην Κ.Ε.Φ.Ο. και Κοινοτικού Καταστήματος Παλαιού Αγίου Αθανασίου Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

6.    7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

7.    Χρηματοδότηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

  1. Έγκριση της έκθεσης Β΄ τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

9.    Λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη Δ.Κ. Βρυτών (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

10.   Διαγραφές ή μη ποσών από βεβαιωτικούς - χρηματικούς καταλόγους (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

11.   Απαλλαγή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού από κοινόχρηστους χώρους (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

12.   Εξαίρεση από τη χρέωση δημοτικών τελών και Τ.Α.Π. της εφημεριακής οικίας του Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίτσας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

13.   Κατανομή εγκεκριμένων ανθρωποωρών, σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/ και πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 

14.   Εκλογή υδρονομέα για τη Δ.Κ. Παναγίτσας, αρδευτικής περιόδου έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης).

15.   Έγκριση της αριθμ. 46/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ»  με θέμα «5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΥ ΖΗΝ).

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου