Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στη 2η Γενική Συνέλευση των εταίρων του έργου “SolarHub”

Στη 2η Γενική Συνέλευση (General Assembly) των εταίρων του έργου “SolarHub” συμμετείχε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει στο έργο “SolarHub”, ανάμεσα σε 21 εταίρους από την Ελλάδα και την Τουρκία. Γενικός συντονιστής του έργου είναι το “ODTU Center for Solar Energy Research and Applications-GUNAM”, ενώ επικεφαλής οργανισμός των Ελλήνων εταίρων είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA)

.

Το έργο “SolarHub” με τίτλο “A Greek-Turkish Solar Energy Excellence Hub to Advance European Green Deal” («Eλληνοτουρκικός Κόμβος Αριστείας Τεχνολογιών Ηλιακής Ενέργειας για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας») συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο Horizon Europe (HORIZON). Έχει ως στόχο να ενισχύσει τις διασυνδέσεις μεταξύ πέντε ελληνικών και τουρκικών καινοτομιών στον τομέα της ηλιακής ενέργειας και να τις επεκτείνει σε ένα ενιαίο, υβριδικό, διασυνοριακό και διασυνδεδεμένο κόμβο αριστείας τεχνολογιών που βασίζονται στην ηλιακή ενέργεια, με έμφαση στη γεωργία.

Η 2η Γενική Συνέλευση των εταίρων του έργου “SolarHub” η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Ιουνίου 2023 στη Θεσσαλονίκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των 21 εταίρων που ανήκουν στην τετραπλή έλικα (ερευνητικοί/ακαδημαϊκοί φορείς, επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές και κοινωνικοί φορείς). Σημαντική ήταν η συνεισφορά όλων των εταίρων από διαφορετικά υπόβαθρα του τεχνικού κόσμου, της κοινωνίας των πολιτών, του ακαδημαϊκού χώρου, των κοινωνικών επιστημών και των δημόσιων αρχών, οι οποίοι εμπλούτισαν τη συζήτηση με τις επαγγελματικές τους γνώσεις, εμπειρίες και προοπτικές.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της δράσης, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις μελέτης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “BriteSolar” και συγκεκριμένα στο πιλοτικό θερμοκήπιο που βρίσκεται στον αμπελώνα της εταιρείας “Τσάνταλης Α.Ε.” (Pilot Greenhouse with Solar Glass at vineyard of Tsantali S.A.), καθώς και στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA).

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας των εργασιώνπραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του εταίρων του έργου, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε η δυναμική ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων, με έμφαση στα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα του έργου. Παρουσιάστηκε η πρόοδος του έργου κατά τους πρώτους μήνες υλοποίησής του και συζητήθηκαν αναλυτικά τα επόμενα βήματα για την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των εταίρων στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων του έργου “SolarHub”.

Για συνεχή ενημέρωση σχετικά με το έργο “SolarHub”, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδέονται στο LinkedInhttps://www.linkedin.com/company/solarhubeu


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου