Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση 36 θέσεων από ιδιώτες ως Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του τομέα Υγειονομικού στην Ελληνική Αστυνομία

 Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πλήρωση τριάντα έξι (36) οργανικών θέσεων Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων του τομέα Υγειονομικού στην Ελληνικής Αστυνομία με σκοπό την συμπλήρωση των θέσεων που δεν καλύφθηκαν από την υπ’ αριθ. 6000/2/6694-νη’ από 20-11-2021 προκήρυξη.

Πιο συγκεκριμένα, προκηρύχθηκαν 23 θέσεις Ιατρών, 9 με ειδικότητα Παθολόγου, 13 με ειδικότητα Ψυχιάτρου

και 1 με ειδικότητα Πνευμονολόγου, καθώς και 13 θέσεις Ψυχολόγων.

Οι επιτυχόντες ιδιώτες του διαγωνισμού, που θα καλύψουν τις προκηρυσσόμενες θέσεις, θα προσληφθούν ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι Ιατροί και με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι Ψυχολόγοι.

Σημειώνεται ότι, η παρούσα προκήρυξη δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό του ένστολου και πολιτικού προσωπικού που υπηρετούν ήδη στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου