Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023

“Περίληψη προκήρυξης συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Σκύδρας”

Για τη διενέργεια της ετήσιας παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης Σκύδρας (προθεσμία και τρόπος υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικά, κατηγορίες πωλούμενων αγαθών, καταβαλλόμενο τέλος κλπ).

Η Δήμαρχος Σκύδρας προκηρύσσει στο πλαίσιο διενέργειας της ετήσιας παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης Σκύδρας την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σύμφωνα με τους εξής όρους:

Η Ετήσια Παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Ιουλίου έως και την 01 Αυγούστου

.

Η Εμποροπανήγυρη διεξάγεται στο χώρο που είναι ειδικά διαμορφωμένος για το σκοπό αυτό.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται από τις 06/07/2023 έως και τις 25/07/2023.

Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον κανονισμό θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους δια ζώσης, ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Σκύδρας /Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4849/2021, στην εμποροπανήγυρη μπορούν να συμμετέχουν ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, κάτοχοι:

α) Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές

β) Άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές (τροπ. με το άρθρο 134 Ν.4887/4.2.2022 ΦΕΚ 16/Α).

γ) Άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο

δ) Άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη

Η κατοχύρωση της θέσης θα γίνεται με την καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος χρήσης του χώρου, μετά την ανάδειξή του για τη θέση ενώ στη συνέχεια θα εκδίδεται η έγκριση συμμετοχής.

Το τέλος των δικαιωμάτων της ετήσιας Εμποροπανήγυρης, επί τη βάσει του οποίου θα γίνει η διάθεση του χώρου και η είσπραξη των δικαιωμάτων αυτής για το 2022 θα ισχύσει αυτό που έχει οριστεί με την αριθμ. 126/2023 απόφαση οικονομικής επιτροπής Δήμου Σκύδρας.

Η συμμετοχή στην Εμποροπανήγυρη Σκύδρας, συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων της αριθ. 119/2022 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά την έγκριση κανονισμού λειτουργίας της καθώς και της 145/2023 όμοια τροποποιητικής της.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σκύδρας στα τηλέφωνα 2381351882-1-7 (Ευαγγελίδου Ελένη, Κολυμπάρη Πετρούλα, Πορτοκαλίδης Δημήτριος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου