Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας

 Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης στα γραφεία της επιχείρησης, την 10η Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

  • Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό οικ. Έτους 2023
  • Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υποθέσεις της επιχείρησης
  • Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υποθέσεις της επιχείρησης
  • Εξέταση της αρ. πρωτ. αίτησης 1141/04-07-2023 της UCME Υπηρεσίες Επικοινωνίες
  • Συγκρότηση επιτροπής για τον συντονισμό, οργάνωση και επικοινωνία με τους εκπροσώπους του Συλλόγου Νέων Λουτρακίου για το φεστιβάλ Ποζαρ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου