Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023

Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. Πέλλας-Ν.Μ. Έδεσσας

 Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του Γ.Ν. Πέλλας-Ν.Μ. Έδεσσας ανακοινώνει  την λειτουργία της ειδικότητας ‘’Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Α΄ & Γ΄ εξάμηνo-κατατάξεις) για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Γ6α/Γ.Π.21609 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3027/Β/08-05-2023) και την έναρξη των εγγραφών για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024.

Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες του παράλληλου μηχανογραφικού άρχισαν

στις 28/08/2023 και θα ολοκληρωθούν αυστηρά στις 06/09/2023.

Για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν με άμεση εγγραφή, εκτός της διαδικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων οι εγγραφές αρχίζουν 01/09/2023  ολοκληρώνονται στις 15/09/2023 και  ισχύουν τα κάτωθι:

·         Δικαίωμα εγγραφής στα Δ.Ι.Ε.Κ. (Επίπεδο 5) έχουν μόνο απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ, καθώς, και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ) των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (Επίπεδο 4).

·         Οι αιτήσεις των υποψήφιων καταρτιζόμενων για εγγραφές στο Α΄ εξάμηνο σπουδών θα υποβάλλονται από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου 2023, μετά από σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας . Την ίδια χρονική περίοδο οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισοτίμων τίτλων, δύνανται να εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ.

·         Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Δ.Ι.Ε.Κ. με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία έχουν ήδη διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες, υποβάλλοντας σχετική αίτηση από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου 2023.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την επιλογή τους:

·         Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου (χορηγείται από τη Γραμματεία του ΔΙΕΚ)

·         Τίτλο σπουδών

·         Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο

·         Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς (για ομογενείς)

·         Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (για αλλοδαπούς)

·         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

·         Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (ή δημόσιο έγγραφο που αυτός αναγράφεται)

 

Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1, όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 τ του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

 

Προς τους υποψήφιους καταρτιζόμενους τονίζεται επίσης η δυνατότητα πρόσβασης σε συναφούς ειδικότητας Τμήματα Α.Ε.Ι. (Επίπεδο 6) μέσω κατατακτήριων εξετάσεων, μετά την αποφοίτησή τους από το Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. Έδεσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 46935/Z1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2031/Β/21-04-2022).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου