Σάββατο 26 Αυγούστου 2023

ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Κ. ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ

Ο Θεολόγης Κοβάτσης, Πρόεδρος της Τ.Κ. Φούστανης, είναι ένας άν
θρωπος της προσφοράς και έμπειρος στην Αυτοδιοίκηση. Από την ανάληψη των καθηκόντων του και μέχρι σήμερα εμφανής η διαφορά στην εικόνα του χωριού.

Δυναμικός, εργατικός και έντιμος, στοχεύει πάντοτε στην πρόοδο του χωριού του. Σταθερός στις αρχές και τις αξίες του, θέλει να συνεχίσει να προσφέρει μέσα απ' την τοπική αυτοδιοίκηση.
Γι' αυτό, αποδέχτηκε την πρότασή μας και θα συμμετέχει στη συλλογική προσπάθεια του συνδυασμού μας, ως υποψήφιος στην Τ.Κ. Φούστανης.
#η_Αλμωπία_της_Καρδιάς_μας
#Αλμωπία_μπορείς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου