Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023

17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

     
 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε
τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1      Έγκριση παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

2      Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτήριο του Κλειστού Κολυμβητηρίου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

3      Έγκριση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση και Επανάχρηση κτηρίων πρώην ΚΕΦΟ και Κοινοτικού Καταστήματος Παλαιού Αγίου Αθανάσιου Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

4      Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή περίφραξης και θυρών εισόδου νέου γηπέδου στην περιοχή Πασά – Τσαΐρ» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

5      Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Σ.Σ. του έργου «Αποστράγγιση υπόγειων υδάτων από τμήμα οδού οικισμού Αγ. Δημητρίου και επισκευή τοιχίου πάρκου Τσίτση» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

6      Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Σ.Σ. του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο κτήριο του Κλειστού Κολυμβητηρίου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

7      Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Επισκευή WC Δημοτικού Σχολείου Ριζαρίου» (Αρ. Μελ. 13 / 2019) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

8      Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Κερκίδας και Οικίσκου WC για το Ανοιχτό Γήπεδο στη Θέση "Πασά -Τσαΐρ" Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

9      5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

10     8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

11     Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Γ’ κατανομή) (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

12     Χρηματοδότηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

13     Παραχώρηση χρήσης εγκαταστάσεων Δημοτικού κολυμβητηρίου στη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

14     Εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Περαία (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

15     Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος παραχώρησης ακινήτου που βρίσκεται στην Δημοτική κοινότητα Παναγίτσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

16     Διαγραφές ή μη ποσών από βεβαιωτικούς-χρηματικούς καταλόγους (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

17     Υποβολή πρότασης με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Έδεσσας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).  

18   Γνωμοδότηση για απαγόρευση βοσκής στις συστάδες που θα υλοτομηθούν στη διάρκεια ισχύος διαχειριστικών μελετών για το συνιδιόκτητο δάσος Άλγερι και για το  συνιδιόκτητο δάσος Πλατάνης (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).  

19     Ονοματοδοσία του γηπέδου Ριζαρίου (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 

20     Έγκριση της αριθμ. 51/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ»  με θέμα «6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΥ ΖΗΝ).

21     Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

22     Γνωμοδότηση στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στις θέσεις ¨ΣΠΗΛΙΑ¨& ¨ΓΥΜΝΟ ΠΡΟΣΗΛΙΟ¨ της εταιρείας ΒΥΣΙΜΑ ΒΕΝΤΑΒΕΛ Α.Ε. συνολικής ισχύος 56,4 MW και των συνοδών υποστηρικτικών του έργων (Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής  Μακεδονίας Π.Ε. Φλώρινας – Πέλλας, Δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Έδεσσας» (ΠΕΤ: 2208820619) (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

23     Τροποποίηση της αριθμ. 141/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αποδοχή παραχώρησης του κτιρίου του Φ.Σ. Μέγας Αλέξανδρος στο Δήμο Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

24     Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 1ης έως 13ης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2023  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου