Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ∆Ι.Π.Υ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ

 Ο ∆ιοικητής και το προσωπικό της επιχειρήσεις: • Ταβέρνα «Παραδοσιακό • Ταβέρνα «∆ιαχρονικό • Ταβέρνα «Καρατζοβίτισα • Ταβέρνα «το Ταβερνάκι • Ταβέρνα «∆ιόνυσος • Ταβέρνα «Τσολιάς» στο • Κέντρο «ΠΑΝΘΕΟΝ για την ευγενική και γενναιόδωρη κατάσβεσης πυρκαγιάς στην ορεινή Η παρούσα επιστολή αποτελεί µια αυτής πρωτοβουλίας. ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ E Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο προσωπικό της ∆ιοικησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Πέλλας Παραδοσιακό» στο Λουτράκι ∆ιαχρονικό Το Άλλο Μαγαζί» στην Αριδαία Καρατζοβίτισα» στο Λουτράκι Ταβερνάκι της Μπουµπούς» στην Όρµα ∆ιόνυσος» στην Όρµα Τσολιάς» στο Λουτράκι ΠΑΝΘΕΟΝ» στο Λουτράκι γενναιόδωρη προσφορά παροχής σίτισης στους συµµετέχοντες ορεινή περιοχή του Λουτρακίου. αποτελεί µια ελάχιστη ένδειξη εκτιµήσεως έναντι της αξιόλογης Ο ∆ιοικητής Ζώης Κ Πύραρχος Υπηρεσιών Ν. Πέλλας ευχαριστεί τις συµµετέχοντες στην επιχείρηση της αξιόλογης και αξιέπαινης

 Ο ∆ιοικητής Ζώης Κ. Γιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου