Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σκύδρας

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023 κι ώρα 19:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4555/2018, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Τεχνικό Πρόγραμμα 2024 του Δήμου Σκύδρας

.

2.Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο για το προσχέδιο Προϋπολογισμού 2024 του Δήμου Σκύδρας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα, την ίδια ώρα (άρθρο 78 παρ.3 του Ν.4555/2018).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου