Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023

Το Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας απαντά για το κλείσιμο των τακτικών χειρουργείων

 Σχετικά με το ζήτημα που προέκυψε με τη λειτουργία των χειρουργικών αιθουσών, ενημερώνουμε τα εξής:

Στο Νοσοκομείο Έδεσσας υπηρετούσαν τέσσερις (4) ιατροί ειδικότητας αναισθησιολογίας, εκ των οποίων η μία απουσιάζει με αναρρωτική άδεια και η δεύτερη αποχωρεί λόγω διορισμού της σε νοσοκομείο εκτός της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθυντή του Αναισθησιολογικού Τμήματος, η Διοίκηση του Νοσοκομείου προέβη στον προσωρινό περιορισμό της λειτουργίας των τακτικών χειρουργείων

, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η ασφαλής εφημέρευση από τους δύο (2) εναπομείναντες αναισθησιολόγους και αφετέρου η λειτουργία των χειρουργείων στις περιπτώσεις των έκτακτων περιστατικών.

Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να εκτεθεί σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή λόγω της έλλειψης ιατρών της σημαντικής αυτής ειδικότητας της πρώτης γραμμής, καθώς και το τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) εξυπηρετείται και τα επείγοντα περιστατικά ήδη αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Επιπλέον, όλα τα περιστατικά που κρίνονται από τους θεράποντες ιατρούς ότι χρήζουν άμεσης επέμβασης (π.χ. καρκινοπαθείς) και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αναβολή αντιμετωπίζονται ως επείγοντα.

Η διοίκηση σε συνεργασία με την 3η Υγειονομική Περιφέρεια και το ιατρικό προσωπικό, όπως συμβαίνει πάντα, ήδη προβαίνει σε ενέργειες, ώστε να διευθετηθεί το πρόβλημα όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο πλαίσιο λειτουργίας του ενιαίου φορέα Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας και αξιοποιώντας το σύνολο του ιατρικού προσωπικού ειδικότητας αναισθησιολογίας, επίκειται η συνεπικουρία ιατρού αναισθησιολόγου από τη Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών.

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ-Ν.Μ.ΕΔΕΣΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου