Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023

20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

     
  Σας καλούμε να συμμετέχετε σε
τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, στο Δημοτικό Κατάστημα, τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.      10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.      Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας, του Δήμου Αλμωπίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την προμήθεια με τίτλο: «Προγραμματική σύμβαση με Δήμους Έδεσσας και Αλμωπίας για την προμήθεια και τοποθέτηση υπόγειων καδών σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος στην Π.Ε. Πέλλας», προϋπολογισμού 769.999,93 € (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).

3.      Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025 (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 

4.      Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025 (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 

5.      Έγκριση της αριθμ. 61/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΥ ΖΗΝ).

6.      Υποβολή ή μη αιτήματος στην Υπουργό Εσωτερικών περί μη κατάργησης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΥ ΖΗΝ).

7.      Υποβολή ή μη αιτήματος στην Υπουργό Εσωτερικών περί μη κατάργησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.).

8.      Τροποποίηση της αριθμ. 244/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Εκμετάλλευση συστάδων Δημοτικού Δάσους Παναγίτσας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων του οικισμού Παναγίτσας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

9.    Έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

10.   Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια του 3ου Γυμνασίου και του 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

11.   Έγκρισης της 5ης Τροποποίησης της από 19-04-2018 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του έργου με τίτλο «Στερέωση, Συντήρηση & Αποκατάσταση του Οθωμανικού τεμένους ‘’Χουνκιάρ Τζαμί’’ στην Έδεσσα» (Β’ Φάση) (ΥΠΟ2) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

 

 

 

 

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 


 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου