Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

 Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας η οποία θα διεξαχθεί με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης  την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 3.00μ.μ.(15.00’),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1ο

7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους  2023 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

2ο

Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄τριμήνου έτους 2023 – Υποχρεωτική Αναμόρφωση για την εκτέλεση του προυπολογισμού Δήμου Αλμωπίας (αριθ. 198/2023 Απόφαση Ο.Ε.)

3ο

Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ΄τριμήνου έτους 2023 – Υποχρεωτική Αναμόρφωση για την εκτέλεση του προυπολογισμού Δήμου Αλμωπίας (αριθ. 233/2023 Απόφαση Ο.Ε.)

4ο

Ορισμός αμοιβής των ορισθέντων δικηγόρων  σύμφωνα με το άρθρο  40 του Ν.4735/2020 (Α΄197/2020)  (αριθ. 241/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

5ο

Επίσπευση των διαδικασιών έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας, του Δήμου Αλμωπίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την προμήθεια με τίτλο : «Προγραμματική σύμβαση με Δήμους Έδεσσας και Αλμωπίας για την προμήθεια και τοποθέτηση κάδων σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος στην Π.Ε. Πέλλας» προϋπολογισμού 769.999,93€

6ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός Α.Π.Ε. με αναθεώρηση), του έργου με τίτλο: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"

7ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού), του έργου με τίτλο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ, ΠΡΟΜΑΧΩΝ, ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ, ΑΡΙΔΑΙΑΣ"

8ο

Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο: "ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

9ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός Α.Π.Ε.), του έργου με τίτλο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΜΩΠΙΑ"

10ο

 Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης εξαίρεσης από την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης Δήμου Αλμωπίας (ΚΕ.Κ.Π.-Α Δήμου Αλμωπίας)

 

11ο

Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης εξαίρεσης από την κατάργηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας (Δ.Η.Κ.Ε.Α)

12ο

Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός (1) φοιτητή

13ο

Έγκριση της με αριθ. 44/2023 Απόφaσης του Δ.Σ.  ΔΗΚΕΑ με τίτλο : 3η Αναμόρφωση του προυπολογισμού, οικονομικού έτους 2023

14ο

Έγκριση της με αριθ. 52/2023 Απόφaσης του Δ.Σ ΔΗΚΕΑ: Αποστολή αιτήματος προς το Δήμο Αλμωπίας για ορισμό ορκωτών ελεγκτών για το οικονομικό έτος 2023

15ο

Έγκριση της με αριθ. 32/2023 Απόφaσης του Δ.Σ.  ΚΕ.Κ.Π.-Α. με τίτλο : 4η Αναμόρφωση του προυπολογισμού του  ΚΕ.Κ.Π.-Α. Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2023

16ο

Έγκριση της με αριθ. 42/2023 Απόφaσης του Δ.Σ.  ΚΕ.Κ.Π.-Α. με τίτλο : 5η Αναμόρφωση του προυπολογισμού του  ΚΕ.Κ.Π.-Α. Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2023

17ο

Προτάσεις –Εισηγήσεις για ίδρυση κατάργηση συγχώνευση προαγωγή και υποβιβασμό Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Δ/νσης Π.Ε. Πέλλας για το Σχολικό Έτος 2024-2025.

18ο

Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου