Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023 KAI ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

           Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023, που θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη στο Δημοτικό Κατάστημα, τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.    Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Έδεσσας έτους 2024 (Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή).

2.    Έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

3.    Έγκριση 2ης παράτασης του οριστικού χρόνου περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης κτιρίων Άνω Εστίας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

4.    Έγκριση 1ης παράτασης του οριστικού χρόνου περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την καταγραφή υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης και τον προσδιορισμό προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

5.    Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του τμηματικού ή συνολικού αντικειμένου της υπηρεσίας με τίτλο «Τακτικός έλεγχος και συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου Έδεσσας για την ασφαλή λειτουργία τους» (έτους 2024), σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

6.    6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Έδεσσας έτους 2023 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

7.    Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

8.    Διαγραφή ή μη δημοτικών τελών (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

9.    Παραχώρηση αίθουσας δημοτικού σχολείου Κάτω Γραμματικού στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου (Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 

10.  Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου (Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία).

11.  Έγκριση της αριθμ. 70/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΥ ΖΗΝ).

12.  Έγκριση της αριθμ. 66/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, συνοπτικού Ισολογισμού και προσαρτήματος,  χρήσεως  2021,  του ΝΠΔΔ «ΕΥΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας μετά από έλεγχο ορκωτού ελεγκτή -λογιστή» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΕΥ ΖΗΝ).

13.  Έγκριση της αριθμ. 69/2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) με θέμα «6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε).

14.  Εξέταση αιτήματος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Έδεσσας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.) περί συμψηφισμού οφειλών και ρύθμισής τους (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Ε.).

 

Καλούνται τα μέλη να ενημερώσουν έως τη Δευτέρα 18.12.2023 και ώρα 14:00΄ τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση.

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023

 

            Σας καλούμε να συμμετέχετε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 17.00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  • Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Έδεσσας οικον. έτους 2022 (Ισολογισμός και Αποτελέσματα χρήσεως).

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον εισηγητή του θέματος για πληρέστερη ενημέρωση.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου