Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024

      
Σας καλούμε να συμμετέχετε σε δημόσια ειδική
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15.00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2024 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
  2. Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικ. έτους 2024 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου