Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024

Γιάννης ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»,

 Στις 22-01-2024 υπεγράφη μεταξύ του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης Δημήτρη Τσαλικάκη και του αναδόχου, η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.845.120,00 € ευρώ, ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το έργο αφορά την ανακαίνιση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των κτιριακών υποδομών και των εγκαταστάσεων του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς με στόχο τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.
Η διαρκής, μεθοδική προσπάθεια και συνεργασία της Διοίκησης του Γ.Ν. Κιλκίς αποδίδει καρπούς προς όφελος των πολιτών και του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου