Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024

            
Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα, επί της οδού Πλ. Αιγών 1 Έδεσσα, τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023. Ως εκ τούτου καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι, έως την Δευτέρα 19.02.2024  και ώρα 12:00 να δηλώσουν, όπως υποχρεούνται, στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (email: pasiali@edessa.gr), τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούν να συμμετέχουν.  Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι κατά σειρά τα ακόλουθα:         

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.      Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου «Ενοποίηση Τουριστικού με Εμπορικό Κέντρο Έδεσσας» (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

2.      Έγκριση 6ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" & περιβάλλοντος χώρου (Β’ Φάση)» (ΥΠΟ1) (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

3.      Έγκριση «Εισόδου-Εξόδου» οχημάτων επί δημοτικής οδού, από/προς το επαγγελματικό εργαστήριο προϊόντων σφολιάτας & ζαχαροπλαστικής που είναι εγκατεστημένο στο υπ’ αριθ. 3876 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Έδεσσας(Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

4.       1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 (Εισηγητής: Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.      1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023  (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

6.      Έγκριση της έκθεσης Δ΄ τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

7.        Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων (Α’ κατανομή) (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

8.        Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης λογαριασμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

9.        Εξέταση αίτησης για μείωση μισθώματος αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Ριζαρίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

10.    Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Νησίου (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

11.    Υποβολή αιτήματος προς την Δ.ΥΠ.Α. (π. Ο.Α.Ε.Δ.) για παραχώρηση κτιρίων πρώην Ο.Ε.Κ. στο Δήμο Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

12.    Διαγραφή ή μη δημοτικών τελών (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

13.    Εγγραφές – Διαγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς (Εισηγητής: Δ/νση Διοίκησης π. Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ»).

14.    Αντικατάσταση ωφελούμενων Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) Δήμου Έδεσσας (Εισηγητής: Υπεύθυνος πράξης).

15.    Συγκρότηση επιτροπής καταμέτρησης των κερμάτων – εσόδων τηλεσκοπίου που βρίσκεται στο χώρο των Καταρρακτών Έδεσσας (Εισηγητής: π. ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.)  

16.    Ενημέρωση περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας).

17.    Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής εκκαθάρισης αρχείων του Τμήματος αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων  σε εφαρμογή του Π.Δ. 480/1985 (Εισηγητής: Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης).  

18.    Συγκρότηση επιτροπής για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της λυθείσας δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας»  (Εισηγητής: Δήμαρχος).

19.    Πρόταση για σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.)(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

20.    Συγκρότηση Επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

21.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες (Εισηγητής: Δήμαρχος).

22.    Ορισμός αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου στο Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια (Εισηγητής: Δήμαρχος).

23.    Ορισμός γραμματέα της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών (Εισηγητής: Δήμαρχος)

24.    Έγκριση της αριθμ. 4/2024 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας» με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2023» (Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.).

25.    Έγκριση της αριθμ. 4/2024 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Έδεσσας» με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2023» (Εισηγητής: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.).

 

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους εισηγητές των θεμάτων για πληρέστερη ενημέρωση.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου