Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πέλλας

 Σας καλούμε σε τακτική δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας στις 13/02/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00', προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το μοναδικό θέμα της Η.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 266,267 του ν. 3852/2010, του άρθρου 159 του ν. 3463/2002 καθώς και τις όμοιες του άρθρου 78 του ν. 4954/2022.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Πέλλας για το 2024

.

Εισηγητής του μοναδικού θέματος, η αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Δεντσίδου Πολυξένη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου